Gå til innhold

Endelig ser det ut til at samfunnet kan gå tilbake til normalen og vi kan ta imot forskere, studenter og besøkende.

  • Text: Sissel Kristiansen

Vi har vært vårt samfunnsansvar bevisst og fulgt strenge koronatiltak, som har ført til et minimumsnivå på forsøksaktivitet og besøk utenfra.

Norge har nå åpnet opp og det samme gjør Havbruksstasjonen. Dette gjelder hos oss nå:

  • Vi viderefører ordningen med at forskere melder ifra før de kommer for å benytte våre fasiliteter.
  • Alle besøkende sender forespørsel til oss før de kommer.
  • Alle besøkende registrerer seg ved ankomst og avgang (mobiltelefon og QR-kode).
  • Smittevernstiltak som har blitt en naturlig del av hverdagen opprettholdes (god håndhygiene og avstand der det er mulig).

Vi minner om at alle med nyoppståtte luftveissymptomer holder seg hjemme til ev. fare for smitte er avklart, og viser til FHI sitt flytskjema under.

 

Lignende saker

Studerer torsk og klimaendringer

Mishal Cohen som er postdoktor fra University of Western Brittany (Frankrike) deltar i prosjektet GaduSense sammen med Nofima for å finne ut hvordan livet i havet påvirkes av klimaendringer. Mishal har i sommer vært hos oss for å utføre et forsøk som sin del av prosjektet. Forsøket hennes går ut på å teste hvordan økt sjøvannstemperatur og forsuring av havet kan påvirke genuttrykk i torskens organer.

Forsøkskar

Våpenet som glapp

Kan betaglukaner du får kjøpt på helsekostbutikken bli et våpen i kampen mot kreft og dødelige infeksjoner?