Gå til innhold

Sjøanlegget er et forskningsbasert anlegg med konsesjoner for både laksefisk og marin fisk.

Havbruksstasjonen har et fullskala sjøanlegg i Skulgambukt . Sjøanlegget i Skulgambukt ble tatt i bruk i 2004, og kjører nå forsøk både for forskningsmiljøet og for næringslivet. Det består av et moderne merdanlegg og en serviceflåte i stål. Denne løsningen er valgt for bedre å kunne møte myndighetenes krav til regelmessig flytting av anlegget.

foto: Marius Fiskum

Merdanlegget består av 32 merdenheter, 5 x 5 meter. Det har moderne fôringsutstyr, fôroppsamlingsutstyr, og en fiskepumpe. Det står i hovedsak laks og torsk i merdene, men tidvis har vi også steinbit, sei og kveite.

Flere forsøk gjennomføres samtidig – blant annet for fôring, tilvekst, slakting, innfrysing, adferd, velferd og videoovervåking av fisk.

Fisken går i forsøk, det tas ut fisk til forskning, og noe produseres ferdig til salgbar størrelse. Ta kontakt for å få en oversikt over hvilken fisk som til en hver tid står i anlegget, og hvor mange ledige merder vi har til forsøk.

Serviceflåten består av et slakteri, tørre og våte laboratorier, fõrlager, og levendefisktanker. I underetasjen har vi teknisk utstyr, blodvannsanlegg, samt utstyr for ensilering av død fisk. I andre etasje på flåten er det kontorer, møte – og undervisningsrom, kjøkken og lugarer. Med det nye sjøanlegget forventer Havbruksstasjonen å kunne gjennomføre et bredt spekter av forsøk.

 

 

 

 

 

Ved spørsmål  og andre henvendelser vedrørende Sjøanlegget, kontakt gjerne avdelingsleder