Gå til innhold

Landanlegget er tilrettelagt for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr under kontrollerte betingelser.

Oversiktsbilde Landanlegget og Fiskehelselaboratoriet
Kårvika Landanlegg og Fiskehelselaboratoriet

Landanlegget består av rundt 30 forsøksrom som er utstyrt med 6 til 12 forsøkstanker, avhengig av størrelse (100-1000 liter). I tillegg finnes noen større tanker (inntil 25 000 liter) som benyttes til stor fisk. En fleksibel vannforsyning gjør det mulig å forsyne hver av tankene med vann av ønsket saltholdighet (ferskvann, sjøvann eller en blanding) og temperatur (oppvarmet, nedkjølt eller naturlig temperatur) uavhengig av ytre forhold.

I tillegg kan hvert av forsøksrommene (og enkelttanker ved behov) belyses kunstig med definerte lys-regimer. Uavhengighet i forhold til naturlig lys, temperatur og saltholdighet gjør det mulig til en hver tid å simulere en hvilket som helst årstid i det enkelte prosjekt. Landanlegget er derfor spesielt godt egnet for å studere årstidsavhengige rytmer hos både fisk (reproduksjon, vekst, smoltifisering hos laksefisk m.m.) og andre akvatiske organismer.

foto: Gaute Bruvik

Landanlegget omfatter også adferdslaboratorium for fotografering og videofilming av levende fisk i forsøk, laboratorium for røntgenfotografering av levende fisk samt spesielle laboratorier for forsøk med skalldyr og alger. Det er også bygget en egen klekke- og startfôringsavdeling og en stamfiskhall beregnet for avlsarbeid på marin fisk.

Administrasjonen holder også til ved landanlegget og her er det flere kontor og møterom tilgjengelig.

 

 

 

 

Ved spørsmål og andre henvendelser vedrørende Landanlegget, kontakt gjerne avdelingsleder