Gå til innhold

Havbruksstasjonen er et forskningsanlegg for studier av marin fisk, ferskvannsfisk, skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer.

Havbruksstasjonen

Havbruksstasjonens fasiliteter

Havbruksstasjonen har fasiliteter og kompetanse som muliggjør de fleste typer forsøk. Beliggenheten på den 70. breddegrad gir unike muligheter for forsøk under arktiske lys- og temperaturforhold.

Havbruksstasjonen består Landanlegget for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr, Fiskehelselaboratoriet for arbeid med fiskesykdommer og RASforsk for forsøk i resirkulerbare akvakultursystemer.

Våre samlede fasiliteter muliggjør forsøk på alle stadier i verdikjeden fra og med rogn til og med slakting. En gruppe fisk kan følges fra rognfasen til den er ferdig slaktet. Underveis kan fisk tas til smitte -og sykdomsforsøk. Vi har rikelig tilgang på rent ferskvann og sjøvann. Vannet kan kjøles ned eller varmes opp etter behov. Våre ansatte har høy kompetanse og bred erfaring med forsøk og drift av fasilitetene. Dette bidrar til en sikker og nøyaktig gjennomføring av forsøkene i tett samarbeid med oppdragsgiver. Dette sammen med hver forsøksavdelings unike fasiliteter gjør Havbruksstasjonen til en av verdens mest komplette forskningsstasjoner for akvatiske organismer.

Havbruksstasjonen eies og brukes av UiT Norges arktiske universitet og Nofima. Havbruksstasjonen brukes også av næringslivet og andre forsknings- og utviklingsmiljøer.

Havbruksstasjonen ligger på Ringvassøy, 35 km fra Tromsø sentrum, en biltur på 30 minutter fra flyplassen i Tromsø. Se på kart.

Ledige stillinger

Havbruksstasjonen i Tromsø legger ut ledige stillinger på karriere.no