Gå til innhold

Havbruksstasjonen er et forskningsanlegg for studier av marin fisk, ferskvannsfisk, skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer.

Havbruksstasjonen

Havbruksstasjonens fasiliteter

Havbruksstasjonen har fasiliteter og kompetanse som muliggjør de fleste typer forsøk. Beliggenheten på den 70. breddegrad gir unike muligheter for forsøk under arktiske lys- og temperaturforhold.

Havbruksstasjonen består av et landanlegg for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr, et fiskehelselaboratorium for arbeid med fiskesykdommer og et fullskala sjøanlegg med slakteri for studier av fisk og skalldyr under naturlige betingelser.

Vi tilbyr et bredt spekter av fasiliteter fra små kar for studier av enkeltfisk, til merder for fullskala forsøk i sjø. Vi har rikelig tilgang på rent ferskvann og sjøvann. Vannet kan kjøles ned eller varmes opp etter behov.

Våre ansatte har høy kompetanse og bred erfaring med forsøk og drift av fasilitetene. Dette bidrar til en sikker og nøyaktig gjennomføring av forsøkene i tett samarbeid med oppdragsgiver.

Havbruksstasjonen eies og brukes av UiT Norges arktiske universitet og Nofima. Havbruksstasjonen brukes også av næringslivet og andre forsknings- og utviklingsmiljøer.

Våre samlede fasiliteter muliggjør forsøk på alle stadier i verdikjeden fra og med rogn til og med slakting. En gruppe fisk kan følges fra rognfasen til den er ferdig slaktet. Underveis kan fisk tas til smitte- og sykdomsforsøk. Dette sammen med hver forsøksavdelings unike fasiliteter gjør Havbruksstasjonen til en av verdens mest komplette forskningsstasjoner for akvatiske organismer.

Havbruksstasjonen ligger på Ringvassøy, 35 km fra Tromsø sentrum, en biltur på 30 minutter fra flyplassen i Tromsø. Se på kart.

Nyttig informasjon

Ledige stillinger

Havbruksstasjonen i Tromsø legger ut ledige stillinger på karriere.no