Gå til innhold

Havbruksstasjonen i Tromsø AS
Administrasjonen, Landanlegget og Fiskehelselaboratoriet
Skarsfjordvegen 860, 9131 Kårvik

Havbruksstasjonens sjøanlegg, Skulgambukt
Fergeleiet på Skulgamvegen, 9131 Kårvik

Senter for marin akvakultur
Salarøyvegen 979, 9103 Kvaløya

Senter for marin akvakulturs sjøanlegg, Røsnes
Skulgamvegen, Røsneshamn