Gå til innhold

Fiskehelselaboratoriet er godkjent for forsøk på de fleste kjente fiskesykdommer og arbeid med genmodifiserte arter.

Prøver
foto: Gaute Bruvik

Fiskehelselaboratoriet består av 4 smitteisolat med til sammen 49 kar (200-4000 liter) og 25 små enheter (30 liter) for hold av fisk i smitteforsøk. I tillegg har Fiskehelselaboratoriet et fiskelager med 13 kar (300-2000 liter) for usmittet kontrollfisk eller backup for forsøk. Fiskehelselaboratoriet har mulighet for å styre vannkvaliteten på karnivå. I tillegg kan hvert av forsøksrommene (og enkeltkar ved behov) belyses med definerte lysregimer. Det finnes også laboratorium som er utstyrt for enkelt mikrobiologisk arbeid.

Smittemodellene som benyttes er utviklet av forsøkshaverne selv, og kunder som ikke har egen smittemodell kan kjøpe denne tjenesten hos Nofima, som har meget velfungerende modeller.
Fiskehelselaboratoriet har gode smittehygieniske rutiner og biologiske personell som er GCP-sertifisert. Det er adgangskontroll via dørlås med kode, samt flere sluser for å komme inn på smittecellene.

Fiskehelselaboratoriet er spesielt tilpasset forskning på sykdommer hos fisk og har Mattilsynets tillatelse til å arbeide med alle fiskesykdommer som er aktuelle i norsk fiskeoppdrett, samt arbeid med genmodifiserte organismer. For å sikre at aktive smittestoffer ikke kommer ut i miljøet, varmebehandles (til 81°C i 19 min) alt vann som har vært i kontakt med forsøksfisken. Dermed tilintetgjøres smittestoffene før vannet forlater forsøksavdelingen.

 

Fiskehelselaboratoriet har også et eget resirkuleringsanlegg som du kan lese mer om  her

 

 

 

 

Ved spørsmål og andre henvendelser vedrørende Fiskehelselaboratoriet, kontakt gjerne avdelingsleder