Gå til innhold

Ved Fiskehelselaboratoriet er det bygd 9 like og uavhengige resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg). Formålet med RAS-anleggene er å undersøke patogeners forurensningsdynamikk og desinfeksjonsstrategier.

  • Text: Heidi Ness
Resirkuleringsanlegg

Den nye RAS-teknologien har potensial for betydelig utvikling innen lakseproduksjon og produksjon av andre arter. De fleste oppdrettsanlegg som bygges i Norge i dag er resirkuleringsanlegg og mange av de gamle gjennomstrømmingsanleggene bygges om til resirkuleringsanlegg. Den nye RAS-teknologien krever ny og høyere kompetanse enn tradisjonell produksjon i gjennomstrømmingsanlegg. Ras-anleggene er mer avansert teknologisk sett, og produksjonsmiljøet for fisken er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle produksjonsmetoder.

Resirkuleringen er med på å redusere vannbehovet, noe som fører til bedre energiutnyttelse og mulighet til å ta vare på og utnytte avfall. Resirkuleringsanlegg legger til rette for godt bakterielt miljø og gir grunnlag for mer kontrollert og forutsigbar produksjon i ferskvann og sjøvann. Kunnskap om samspillet mellom teknologi, vannkvalitet, fiskehelse, fiskevelferd og hvordan disse forholdene påvirker smoltkvalitet er relevant for videre utvikling innen havbruksnæringen.

Vi har nå fått opp RAS-anlegg i forskningsskala ved Fiskehelselaboratoriet. Fiskehelselaboratoriet er spesielt tilpasset forskning på sykdommer hos fisk og arbeid med genmodifiserte organismer.

Formålet med RAS-anlegget er å undersøke patogeners forurensningsdynamikk og desinfeksjonsstrategier. Denne RAS-utbyggingen kommer i tillegg til den store RAS-utbyggingen som foregår på Landanlegget.

Anlegget består av 9 like og uavhengiges RAS-enheter, som hver består av

1.       Fiskekar med lokk (500 liter)

2.       trommelfilter

3.       Moving bed biofilter (MBBR)

4.       CO2 Lufter

5.       oksygenkjegle

6.       Luft til vann varmepumpe (varming og kjøling)

7.       Ventiler, pumper og Flowmeter

8.       oksygen-, pH- og vannivå sensorer

 

 

Les mer om Fiskehelselaboratoriet

Lignende saker

Investerer 90 millioner for fremtidens oppdrettsnæring

Onsdag åpnet Havbruksstasjonen i Tromsø et av verdens mest avanserte forskningsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Undervisning, utdanning og forskning får fasiliteter som fram til nå bare har vært en drøm.

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den første var rogn. Når femte generasjon nå er i ferd med å vokse seg stor, har Nofima-forskeren sterk tro på framtida for avl og oppdrett av norsk torsk.

Koronatiltak

Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og følger alle offentlige anbefalinger i kampen mot koronaviruset.