Gå til innhold

Administrasjonen består av daglig leder, administrativ koordinator, og prosjekt- og kvalitetskoordinator. Administrasjonen har kontorsted ved Landanlegget. Havbruksstasjonen er delt opp i fire ulike avdelinger; Landanlegget, Fiskehelselaboratoriet, Sjøanleggene og Senter for marin akvakultur. Hver av våre fire avdelinger har sin tilhørende avdelingsleder, teknisk driftsansvarlig og en stab av forsøksteknikere og teknikere.

Organisasjonskart

Eierskap

Havbruksstasjonen i Tromsø AS er et driftsselskap som eies av UiT Norges arktiske universitet og Nofima AS med en halvpart hver. Havbruksstasjonen sto ferdig 4. september 1990 og ble finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet. Bygningsmassen eies i dag av Statsbygg.
Styret består av tre representanter fra hver av eierinstutisjonene og en representant for de ansatte.