Gå til innhold

Ønsker du å gjøre forsøk hos oss?
Kontakt en av avdelingslederne.

Fremgangsmåte for å gjennomføre forsøk:

1)      Kontakt avdelingsleder for gjennomføring av forsøk.

2)      Ønsket oppstartsdato, oversikt over parametere for gjennomføringen  av forsøket, samt tidslinje som viser relevante hendelser, samt forsøksprotokoll sendes avdelingsleder. Avdelingsleder kan dermed vurdere forsøksplass og pris kan dermed beregnes.

3)      Er forsøket mer belastende enn et «nålestikk», må du søke tillatelse fra forsøksdyrforvaltningen hos Mattilsynet. Se lenke under for mer informasjon fra Mattilsynet. Tilgang til søkesystemet FOTS får du fra avdelingsleder.

4)     Forsøksavtale fylles ut og sendes via e-post til avdelingsleder og/eller på teamet som opprettes av avdelingsleder. Denne skal være i redigerbart Word-format. Forsøksavtalen finner du nederst på denne siden.

5)     Planleggings- og oppstartsmøter gjennomføres for å kvalitetssikre forsøket.

6)    Gjennomføring av forsøket evalueres i eget møte, eventuelt skal evalueringsskjema fylles ut. Evalueringsskjema finner du nederst på denne siden.

Forsøksprosessen