Gå til innhold

Ønsker du å gjøre forsøk hos oss?
Ta kontakt med en av avdelingslederne.

Fremgangsmåte for å gjennomføre forsøk:

1)      Ta kontakt med den avdelingslederen der du ønsker å gjøre forsøk for å avklare mulighetene for å gjennomføre forsøket.

2)      Lag en oversikt over alle parametere som er viktige for gjennomføringen. Lag en tidslinje med hendelser som uttak, endringer av forsøksparametere                etc. med utgangspunkt i en ønsket oppstartsdato. Når dette er formidlet til oss har vi mulighet til å se om vi har ledig kapasitet og kan beregne en pris.

3)      Vi oppretter et teams-område og det blir tildelt et forsøksnummer.

4)      For hvert forsøk du ønsker å gjøre skal en forsøksavtale fylles ut og sendes inn via e-post til avdelingsleder og/eller på Teamet. Denne skal være i                     redigerbart Word format. Forsøksavtalen finner du nederst på denne siden.

5)      Planleggingsmøte avholdes for å kvalitetssikre gjennomføringen av forsøket. Forsøkshaver presenterer og diskuterer forsøket med alle involverte                     parter ved Havbruksstasjonen. Forsøksavtalen gjennomgås, oppdateres og lagres som en pdf. Avtalen er dermed som inngått.

6)      Om forsøket er mer belastende enn et «nålestikk», må du søke tillatelse fra forsøksdyrforvaltningen hos Mattilsynet. Se lenke under her for                                 informasjon fra Mattilsynet. Tilgang til søkesystemet FOTS kan du få fra avdelingsleder hos Havbruksstasjonen.

7)      Les standard oppdragsvilkår som du finner nederst på denne siden. Kryss av for at vilkårene er lest i forsøksavtalen.

8)      Forsøkshaver skal i tillegg til tidslinje også sende forsøksprotokoll sammen med forsøksavtalen. Disse dokumentene brukes ved oppstart og i daglig                 oppfølging av forsøket. Disse må derfor være korrekt utfylt.

9)      Vi setter pris på om Evalueringsskjema forsøk fylles ut og sendes til den aktuelle avdelingen etter forsøket er avsluttet.

 

Kontakt avdelingsleder dersom du har spørsmål.

Våre prislister er under utvikling og blir revidert jevnlig. Men om det er gitt et pristilbud på et forsøk så får ikke en økning av pris tilbakevirkende kraft. Prislisten blir sendt ut til de aktuelle forskningssjefene på Nofima og instituttlederne på UiT/BFE-fak. for videre distribuering til brukerne. Ellers ber vi forsøkshavere og kunder tar kontakt med våre avdelingsledere for å få priser på forsøk, fisk osv. Energikostnaden er årstidsavhengig.