Gå til innhold

Ønsker du å gjøre forsøk hos oss?
Ta kontakt med en av avdelingslederne.

Fremgangsmåte for å søke forsøksplass:

  1. Ta kontakt med den avdelingslederen der du ønsker å gjøre forsøk.
  2. For hvert forsøk du ønsker å gjøre skal en forsøksavtale fylles ut og sendes inn via e-post til den avdelingslederen hvor forsøket skal gjennomføres. Denne sendes inn i redigerbart Word format. Forsøksavtalen finner du nederst på denne siden.
  3. Planleggingsmøte avholdes for å kvalitetssikre gjennomføringen av forsøket. Forsøkshaver presenterer og diskuterer forsøket med alle involverte parter ved Havbruksstasjonen. Forsøksavtalen gjennomgås, oppdateres og signeres.
  4. Om forsøket er mer belastende enn et «nålestikk», må du også søke tillatelse fra forsøksdyrforvaltningen hos Mattilsynet. Mer informasjon om dette og tilgang til søkesystemet FOTS kan du få fra avdelingsleder hos Havbruksstasjonen.
  5. Les standard oppdragsvilkår som du finner nederst på denne siden. Signert utgave leveres til  avdelingsleder. Denne er gjeldende for hele forsøksperioden.
  6. Forsøkshaver skal også sende forsøksprotokoll sammen med forsøksavtalen. Forsøksavtalen og forsøksprotokollen brukes ved oppstart og i daglig oppfølging av forsøket. Disse må derfor være korrekt utfylt.
  7. Vi setter pris på om Evalueringsskjema forsøk fylles ut og sendes til den aktuelle avdelingen etter forsøket er avsluttet.

Kontakt avdelingsleder dersom du har spørsmål.

Våre priser blir revidert hver år. Disse blir sendt ut til de aktuelle forskningssjefene på Nofima og instituttlederne på UiT/BFE-fak. for videre distribuering blant brukerne. For øvrig ber vi forsøkshavere og kunder tar kontakt med våre avdelingsledere for å få priser på forsøk, fisk osv. Energikostnaden er årstidsavhengig.