Gå til innhold

Havbruksstasjonen i Tromsø sammen med UiT Norges arktiske universitet og Nofima utfører forsøk under kommersielle forhold.

Foto: Roy Inge Hansen, Nofima

Forskning og utvikling har vært, og vil fortsatt være, grunnleggende for videre utvikling av en bærekraftig oppdrettsnæring.  Forskning på og i den nordlige landsdelen, hvor forskningen kan skje under samme forhold som kommersiell produksjon, er en forutsetning for vellykket videre vekst i havbruksnæringen. Havbruksstasjonen kan, sammen med UiT Norges arktiske universitet og Nofima, utfører storskalaforsøk under kommersielle forhold. Vi samarbeider med et kommersielt oppdrettsselskap som sikrer tilgang på fisk, lokaliteter, utstyr og solid oppdrettskompetanse. UiT eller Nofima er faglig ansvarlig for forsøkene.

Foto: Johan Wildhagen

 

 

Ved spørsmål og andre henvendelser vedrørende større forsøksprosjekter, kontakt gjerne vår prosjekt- og kvalitetskoordinator