Gå til innhold

Havbruksstasjonen har unike forsøksfasiliteter på land

fisk blir helt over i baljeFisk og akvatiske organismer er tilgjengelig for forsøk i naturlige og kontrollerte omgivelser. Havbruksstasjonen består av 5 000 kvadratmeter forsøksarealer, laboratorier, møterom, undervisningsrom og kontorer.

Her finnes Landanlegget for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr i kontrollerte betingelser, Fiskehelselaboratoriet for arbeid med fiskesykdommer og RASforsk for forskning i resirkulerte vannsystem (RAS). Kombinasjonen av forsøksavdelinger gjør det mulig å utføre forskning på alle stadier i livssyklusen.

Ferskvann og sjøvann kan varmes opp eller kjøles ned etter behov. Lys kan styres og fôr og kar kan tilpasses det enkelte oppsett.

Havbruksstasjonen har tillatelser til produksjon av 81 arter, arbeid med alle kjente fiskesykdommer, samt arbeid med genmodifiserte organismer. Ved behov kan tillatelser, arter og forsøksenheter skaffes.