Gå til innhold

Havbruksstasjonen har en unik kombinasjon av forsøksfasiliteter på land og i sjø.

fisk blir helt over i baljeFisk og akvatiske organismer er tilgjengelig for forsøk i naturlige og kontrollerte omgivelser. Havbruksstasjonen består av 5 000 kvadratmeter forsøksarealer, merder, laboratorier, møterom, undervisningsrom og kontorer.

Her finnes landanlegg for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr under kontrollerte betingelser, fiskehelselaboratorium for arbeid med fiskesykdommer og merdanlegg for forsøk under naturlige betingelser i sjø. Kombinasjonen av forsøksavdelinger gjør det mulig å utføre forskning på alle stadier i livssyklusen.

På land kan ferskvann og sjøvann varmes opp eller kjøles ned etter behov. Lys kan styres og fôr og kar kan tilpasses det enkelte oppsett.

Havbruksstasjonen har tillatelser til produksjon av 42 arter,  arbeid med alle kjente fiskesykdommer samt arbeid med genmodifiserte organismer. Ved behov kan vi skaffe tillatelser, arter og forsøksenheter som vi ikke besitter i dag.