Gå til innhold

RASforsk tar imot 60 deltakere fra NordicRAS 5. oktober 2023.

logo

NordicRAS arrangerer dets sjette nettverksmøte 3.-4. oktober i Tromsø, inkludert en guidet tur til RASforsk og Salmar 5. oktober.

 

Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems er et nordisk nettverk innen resirkulerende akvakultursystemer. Hovedmålet med nettverket er å koordinere og styrke forskning og utvikling av resirkulerende akvakultursystemer (RAS) i de nordiske landene.

Nettverket består av et bredt utvalg av medlemmer fra:
– Universiteter og forskningsinstitusjoner
– Industri
– Statlige organiasjoner
– Konsulenter
– NGO og andre ikke-kommersielle og frivillige organisasjoner

 

Kontakt med professor Jelena Kolorevic på UiT Norges arktiske universitet om du vil vite mer.

 

Mer om NordicRAS her:
Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems – (nordicras.net)

Lignende saker

Investerer 90 millioner for fremtidens oppdrettsnæring

Onsdag åpnet Havbruksstasjonen i Tromsø et av verdens mest avanserte forskningsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Undervisning, utdanning og forskning får fasiliteter som fram til nå bare har vært en drøm.