Gå til innhold

Mandag 16 november overtok Statsbygg bygget som skal huset resirkuleringsanlegget ved Landanlegget.

  • Text: Heidi Ness
Inspeksjon ved overtakelse av RAS-hall. Bilde: Rita Sæther

Statsbygg overtok bygget fra Llentab AS, som har vært ansvarlig for levering og montering av bygget. Nå begynner arbeidet med å tilpasse bygget innvendig til formålet. Anbudsdokumentene er snart klar for å legges ut på Doffin.

Du kan lese mer om resirkuleringsanlegget her

 

Lignende saker

Studerer torsk og klimaendringer

Mishal Cohen som er postdoktor fra University of Western Brittany (Frankrike) deltar i prosjektet GaduSense sammen med Nofima for å finne ut hvordan livet i havet påvirkes av klimaendringer. Mishal har i sommer vært hos oss for å utføre et forsøk som sin del av prosjektet. Forsøket hennes går ut på å teste hvordan økt sjøvannstemperatur og forsuring av havet kan påvirke genuttrykk i torskens organer.