Gå til innhold

Mandag 16 november overtok Statsbygg bygget som skal huset resirkuleringsanlegget ved Landanlegget.

  • Text: Heidi Ness

Statsbygg overtok bygget fra Llentab AS, som har vært ansvarlig for levering og montering av bygget. Nå begynner arbeidet med å tilpasse bygget innvendig til formålet. Anbudsdokumentene er snart klar for å legges ut på Doffin.

Du kan lese mer om resirkuleringsanlegget her

 

Lignende saker

Rita Sæther, daglig leder for Havbruksstasjonen og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS).

Koronatiltak

Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og følger alle offentlige anbefalinger i kampen mot koronaviruset.