Gå til innhold

De små kongekrabbene er i dag ansett å være et problem langs kysten i Nord-Norge. Myndighetene ønsker å redusere utbredelsen av kongekrabbe videre langs kysten. Forskere fra Nofima ser på ulike metoder som kan gjøre om dette problemet til en verdifull ressurs.

  • Text: og foto: Lone Abrahamsen Smelror

Prosjektet Nofima jobber med ved Havbruksstasjonen handler om å levende-lagre kongekrabber i ulike kar, der de vil bli foret forskjellig. Målet er å undersøke hvordan foret påvirker veksthastigheten, og den generelle velferden. Om prosjektet lykkes kan oppfôring med levendelagring både bidra til å begrense videre utbredelse av arten vestover, samtidig som det kan skape grobunn for en ny industriell aktivitet på sikt, der en kan skape verdier. Sekundær effekter er flere arbeidsplasser, økt bosetting, grobunn for leverandørindustri etc.

Kongekrabber som er for små, ønsker ikke markedet å kjøpe, og det finnes ikke løsninger eller fasiliteter som skaper verdier av krabben. I prosjektet ønsker Nofima å undersøke om en kan skape verdier av små kongekrabber ved å fore dem opp til størrelser som markedet er interessert i.

Små kongekrabber

«Krabben brukes ikke til noe i dag», sier prosjektleder Grete Lorentzen ved Nofima, og forteller videre at «krabben defineres som undermålskrabber, altså de er mindre enn kommersiell størrelse». Grete forsker på hva som påvirker matvaretrygghet og kvalitet på sjømat. Gjennom sitt arbeid har hun jobbet med flere typer sjømat, som inkluderer klippfisk, saltfisk, tørrfisk, reker, kveite, torsk, sei, laks og kongekrabbe. Ved Nofima forsker de i prosjektet «Helt Konge – Kvalitet på små kongekrabber etter oppfôring» på ulike sammenhenger mellom betingelser for levendelagring (miljø) og oppfôring (tørrfôr) av små kongekrabber gjennom 1-3 skallskifter og kvaliteten på produktet etter prosessering.

Prosjektleder Grete Lorentzen roer ned krabbene i nedkjølt sjøvann

 

Før krabbene blir lagt i de ulike karene, scannes de enkeltvis for å sjekke om de har noen skader og kjøttfylden i leggene. Blant kjøpere av krabbe, er det viktig at leggene er godt fylt med kjøtt.

Forsker Tina Thesslund scanner kongekrabben

«Krabben må være rolig før vi skal ta bilde av den, så de har på forhånd blitt lagt i avkjølt sjøvann. Dette gir et bedre resultat på scanningen», forteller ei ivrig Amanda Katrine Karlsen, ingeniør fra Nofima.

 

Ingeniør Amanda Katrine Karlsen analyserer bildene fra scanningen av krabbene

Les mer om prosjektet på Nofimas sider her

Lignende saker