Gå til innhold

Havbruksstasjonen i Tromsø tilbyr praksisplasser for studenter ved UiT Norges arktiske universitet og lærlingplasser innen akvakultur, automasjon og industrimekanikk.

Havbruksstasjonen tilbyr praksis- og lærlingplasser innenfor ulike fagfelt. Vi tilbyr lærekontrakter i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommunes opplæringskontor for fiskerifag og verkstedtekniske- og matfag.  Læretiden varierer mellom 1,5 til 2 år avhengig av fagfelt. Flere av våre nå faste ansatte startet som lærlinger hos oss.

 

Nyheter

Utplasseringselev Mathias Jensen

17-årige Mathias Jensen går 3. året på automasjonslinjen på Nordkjosbotn videregående skole. Dette er hans andre runde med utplassering. Han var her to uker på våren også.

Praksisstudent Sebastian Sørnes Holmvik

I tre uker skal Sebastian Sørnes Holmvik, 3.-års student ved Fiskeri -og havbruksvitenskap, ved UiT Norges arktiske universitet, være på Havbruksstasjonen som praksisstudent.

Havbruksstasjonen som opplæringsbedrift

Presentasjonsvideo av Havbruksstasjonen som opplæringsbedrift produsert av Stein Erik Simonsen i Backdrop på oppdrag fra Opplæringskontoret for verkstedtekniske- og matfag.

Bilder

Livet i en lærebedrift