Gå til innhold

Havbruksstasjonen i Tromsø tilbyr praksisplasser for studenter ved UiT Norges arktiske universitet og lærlingplasser innen akvakultur, automasjon og industrimekanikk. Vi tilbyr også plasser for utplasseringselever, vgs2 og vgs3, i disse fagene.

Havbruksstasjonen tilbyr praksis- og lærlingplasser innenfor ulike fagfelt. Vi tilbyr lærekontrakter i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommunes opplæringskontor for fiskerifag og verkstedtekniske- og matfag.  Læretiden varierer mellom 1,5 til 2 år avhengig av fagfelt. Flere av våre nå faste ansatte startet som lærlinger hos oss.

Elever fra videregående skoler, vg2 og vg3, innen akvakultur, automasjon og industrimekanikk kan søke om utplassering hos oss. Flere som har vært på utplassering hos oss, har fått lærlingplass hos oss etter endt skolegang.

Nyheter

Tre-tre-tre

Tre utplasseringselever fra tre skoler i to-tre uker

Havbruksstasjonen som opplæringsbedrift

Presentasjonsvideo av Havbruksstasjonen som opplæringsbedrift produsert av Stein Erik Simonsen i Backdrop på oppdrag fra Opplæringskontoret for verkstedtekniske- og matfag.

Bilder

Livet i en lærebedrift