Gå til innhold

Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og følger alle offentlige anbefalinger i kampen mot koronaviruset.

  • Text: Heidi Ness
Bildet er hentet fra Folkehelseinstituttets side

Dette gjelder hos oss:

  • Ingen med forkjølelse, hoste eller influensalignende symptomer skal være på Havbruksstasjonen
  • Hold god avstand
  • Håndhygiene er svært viktig. Hånddesinfeksjon er lett tilgjengelig.
  • Alle aktiviteter skal avklares og avtales med respektive avdelingsledere på forhånd. Dette gjelder planlagte prøveuttak, igangsetting eller avslutting av forsøk. Kontakten mellom forsøkshaverne og Havbruksstasjonens ansatte begrenses så godt det lar seg gjøre. Den begrensede adgangen medfører eksempelvis at ingen henter kaffe eller oppholder seg utenom de avtalte områdene for forsøket. Besøk er begrenset til et minimum.
  • Munnbind er tilgjengelig ved avdelingene. Bruk av munnbind kan pålegges
  • Alle Havbruksstasjonens kjøretøy, inkludert bussen, skal kun benyttes av Havbruksstasjonens ansatte og lærlinger
  • Renhold er intensivert og matservering er opphørt inntil videre

 

Lignende saker

Med hjerte for parasitter

Flere er bitte, bitte små. Noen av dem så små at de ikke engang kan ses med det blotte øye. Men i perioder krever de all omtanke og oppmerksomhet fra forsker Mette Serine Wesmajervi Breiland.

Resirkuleringsanlegg ved Fiskehelselaboratoriet

Ved Fiskehelselaboratoriet er det bygd 9 like og uavhengige resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg). Formålet med RAS-anleggene er å undersøke patogeners forurensningsdynamikk og desinfeksjonsstrategier.

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den første var rogn. Når femte generasjon nå er i ferd med å vokse seg stor, har Nofima-forskeren sterk tro på framtida for avl og oppdrett av norsk torsk.