Gå til innhold

Troms og Finnmark fylkeskommune har tildelt 8 millioner kroner til Havbruksstasjonen for ferdigstillelsen av RASforsk.

  • Text: Lone Abrahamsen Smelror
Fra venstre: Gunnar Davidsson – Avdelingsleder Næringsetaten, Troms og Finnmark fylkeskommune Tor Ivan Karlsen – Teknisk driftsansvarlig, Havbruksstasjonen i Tromsø AS Bård Thomas Østvang – Divisjonsdirektør Sjømat, Nofima Rita Sæther – Daglig leder, Havbruksstasjonen i Tromsø AS Marlene Berntsen Bråthen – Fylkesråd for næring, Troms og Finnmark fylkeskommune Jelena Kolarevic – Professor, Norges Fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet Kine Mari Karlsen, Regionsjef Havbruk nord, Sjømat Norge Chris Verstege, Forskningstekniker, Havbruksstasjonen i Tromsø AS Jørgen Berge, Dekan, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet (Ikke tilstede på bildet)

«Nord-Norge får nå et topp moderne anlegg hvor både næringen selv, lærere, elever og studenter innen feltet kan utvikle sin kompetanse. Dette vil ha stor betydning for fremtidens havbruk», sier fylkesråd Marlene Bråthen (Sp).

Med denne bevilgningen skal det bygges sluse for å forhindre smittespredning, pedagogisk visningsrom for besøkende, analyselaboratorium med prøvetakingsutstyr, kjemkalielager, klekkeri og driftssentra for overvåking og databehandling. Fra før har fylkeskommunen bidratt med 13,5 millioner kroner til opprettelsen av RASforsk, som ble åpnet 11. januar 2023.

«Havbruksstasjonen er svært takknemlig ovenfor Troms og Finnmark fylkeskommune, og deres satsning på RASforsk. Det blir et fantastisk anlegg når det blir ferdig, og det er virkelig bruk for denne type infrastruktur» sier Rita Sæther, daglig leder.

«Dette er en kjempeviktig dag for utdanning av personell til næringen» forteller en smilende Jelena Kolarevic, Professor ved Norges Fiskerihøgskole, BFE fakultetet, UiT Norges arktiske universitet. «Arbeidet med etter- og videreutdanningen starter allerede til høsten, og med tilgang til det nye undervisningsrommet, og laboratorium vil jobben bli svært effektiv.»

«Næringen søker mer informasjon om RAS», sier Kine Mari Karlsen fra Sjømat Norge og fortsetter «det er flott å ha dette anlegget for å kunne utføre den forskningen næringen har nytte av.»

«Fylkeskommunen har særlig interesse av å utdanne folk til denne næringen.  Det å ha muligheten på dette anlegget til å gjøre og oppdage feilene, for så å gjøre det riktig ute i næringen, er viktig» sier Gunnar Davidsson, avdelingsleder ved Næringsetaten i Troms og Finnmark fylkeskommune

 

Les nyhetssaken fra Troms og Finnmark fylkeskommune:

https://www.tffk.no/aktuelt/blir-et-anlegg-i-verdensklasse.56120.aspx

Lignende saker