Gå til innhold

4. September 2020 fylte Havbruksstasjonen 30 år.

I dag feirer vi oss selv med kake.

Gratulerer til alle tidligere og nåværende ansatte og forskere.

Lignende saker

Rita Sæther, daglig leder for Havbruksstasjonen og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS).