Gå til innhold

Kai ved Senter for marin akvakultur er utvidet.

  • Text: Heidi Ness
Ny kai ved Senter for marin akvakultur

Nå er det mulig å legge til kaia i all slags vær og det er blitt lettere å håndtere fisken som transporteres i 600 liters transportkar. Vi har også mulighet til å legge til kaia fra flere sider og det er mulig å holde den snøfri.

Statsbygg fikk tildelt budsjettmidler gjennom ekstraordinære tiltak for å fremme økt aktiviteten for byggebransjen under korona. Dette førte til at kaia ble finansiert ¼ fra Statsbygg og øvrige midler fra Nofima. Firmaet Boreal Offshore har utført arbeidet og kaia var ferdigstilt i juli 2020.

Her ser man godt den gamle og nye delen av kaia
Her ser man tydelig utvidelsen av kaia. Det mørkeste feltet viser den gamle delen.
Slik så den gamle kaia ut.
Slik ser den nye kaia ut.

Lignende saker