Gå til innhold

Jenny Lian Fjereide (snart 26) er ansatt som tilkallingsvikar på Landanlegget ved Havbruksstasjonen i Tromsø.

Som tilkallingsvikar har hun oppgaver som går ut på å bistå blant annet med å røkte, bistår med hjelp i forsøk, utfører annet forefallende arbeid som å klippe gress med mer. Så langt trives hun godt med oppgavene og kollegaene. Jobben fikk hun etter at Havbruksstasjonen i Tromsø meldte inn behov for ekstrahjelp til UiT Norges arktiske universitet, og hun tok da kontakt og fikk jobben.

Jenny studerer til vanlig Akvamedisin ved Norges fiskerihøgskole, UiT, og er nå ferdig med 2. året.  Jenny er fra Tromsø, født og oppvokst i byen.

«Jeg får gjøre så mye forskjellig her, og jeg lærer så masse «sier Jenny og smiler.

Vi ønsker henne hjertelig velkommen, og vi er veldig glad for å ha henne her!

Lignende saker

Rita Sæther, daglig leder for Havbruksstasjonen og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS).