Gå til innhold

Mishal Cohen som er postdoktor fra University of Western Brittany (Frankrike) deltar i prosjektet GaduSense sammen med Nofima for å finne ut hvordan livet i havet påvirkes av klimaendringer. Mishal har i sommer vært hos oss for å utføre et forsøk som sin del av prosjektet. Forsøket hennes går ut på å teste hvordan økt sjøvannstemperatur og forsuring av havet kan påvirke genuttrykk i torskens organer.

  • Text: og foto: Lone Abrahamsen Smelror
Postdoktor Mishal Cohen

«Min opplevelse ved Havbruksstasjonen var veldig god. Bare det å ha muligheten til å tilbringe syv uker i Tromsø med midnattssol var en slik unik opplevelse som jeg satte stor pris på, selv om jeg ble noe døgnvill i begynnelsen», ler hun.

Studien GaduSense ser på hvilken innvirkning temperaturendring og forsuring av havet har på torsk. Forsuring av havet betyr at havet absorberer mer CO2 og pH- verdien blir lavere og lavere. Dette påvirker livet i havet. I det lange løp vil dette ha negative konsekvenser for fiskehelsen og livet i havet generelt.

Formålet med forsøket er å finne ut hvordan økt sjøvannstemperatur og forsuring påvirker genuttrykket i en rekke organer på torsk, spesielt med tanke på å se etter markører relatert til immunologi og stress. I tillegg ønsker Mishal å bruke DNA-sekvensering for å bestemme sammensetningen av bakteriesamfunnet som finnes i det olfaktoriske organet i torsk.

Her justeres pH-verdien til de ulike karene

Forholdene til torsken sjekkes ofte og jevnlig i forsøket

Noe av det Mishal observerte i sitt forsøk var at når det ble endring i vanntemperaturen, endret adferden til torsken seg. De ble lettere stresset og mer urolig. Dette er noe av det som nå skal analyseres videre, og det vil ta tid før resultatene kommer.

Prosjektet er i samarbeid med seniorforsker Carlo C. Lazado og forsker Erik Burgerhout ved Nofima. «Jeg håper at våre resultater kan bidra til en større forståelse for hvordan torsk reagerer og tilpasser seg til de kommende utfordringene som klimaendringene vil gi. Vi ønsker med dette å finne gode løsninger innen framtidig forskning for akvakultur« sier Mishal Cohen.

«Fasiliteten ved Havbruksstasjonen er veldig bra. Til å begynne med ble jeg helt satt ut av bare kjøreturen fra Tromsø til Kårvik, det var så nydelig. Så heldig dere er som kan jobbe i slike nydelige og rolige omgivelser, omringet av fjell, hav og noen ganger få besøk av fugler, reinsdyr og sel» avslutter Mishal.  

 

 

 

 

Lignende saker