Gå til innhold

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur

Tina Thesslund fra Nofima, journalist Therese Soltveit og Havbruksstasjonens Anette Hustad

Journalist Therese Soltveit fra Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no besøkte Senter for marin akvakultur, Landanlegget og Fiskehelselaboratoriet i januar 2016.

Hensikten med besøket var blant annet å lage reportasjer om Havbruksstasjonen i Tromsø og aktivitetene på stasjonen for bladet og nettstedet.

Bildet viser Tina Thesslund fra Nofima, journalist Therese Soltveit og Havbruksstasjonens Anette Hustad.

Tina orienterte om prosjektet Deoxy. Her inkuberes lakseegg i suboptimale oksygenforhold. Det testes på effekter av lavt oksygennivå på embryoutvikling.

Deoxy er et prosjekt i regi av Helge Tveiten / Nofima.

Lignende saker

Kapasitetsløft til nytte for havbruksnæringen

Endelig skal havbruksnæringen i nord få et utdannings- og forskningsanlegg der de kan lære om resirkulerende akvakultursystemer (RAS). I neste uke skal Havbruksstasjonen i Tromsø sammen med sine eiere, Nofima og UiT Norges arktiske universitet, klippe snora til et av verdens mest avanserte forskningsanlegg for landbasert fiskeoppdrett.

Personalnytt

Her er siste nytt. Vær med å gratuler våre lærlinger med gjennomførte fagprøver og ønsk våre nyansatte velkommen.