Gå til innhold

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur

Tina Thesslund fra Nofima, journalist Therese Soltveit og Havbruksstasjonens Anette Hustad

Journalist Therese Soltveit fra Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no besøkte Senter for marin akvakultur, Landanlegget og Fiskehelselaboratoriet i januar 2016.

Hensikten med besøket var blant annet å lage reportasjer om Havbruksstasjonen i Tromsø og aktivitetene på stasjonen for bladet og nettstedet.

Bildet viser Tina Thesslund fra Nofima, journalist Therese Soltveit og Havbruksstasjonens Anette Hustad.

Tina orienterte om prosjektet Deoxy. Her inkuberes lakseegg i suboptimale oksygenforhold. Det testes på effekter av lavt oksygennivå på embryoutvikling.

Deoxy er et prosjekt i regi av Helge Tveiten / Nofima.

Lignende saker

Overtakelse av bygg

Mandag 16 november overtok Statsbygg bygget som skal huset resirkuleringsanlegget ved Landanlegget.

Investerer 90 millioner for fremtidens oppdrettsnæring

Onsdag åpnet Havbruksstasjonen i Tromsø et av verdens mest avanserte forskningsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Undervisning, utdanning og forskning får fasiliteter som fram til nå bare har vært en drøm.