Gå til innhold

I løpet av 2021 og 2022 er det en del av forsøksarealene Landanlegget blitt totalrenovert.

  • Text: Lone Abrahamsen Smelror. Foto: Tor Ivan Karlsen
Foto: Tor Ivan Karlsen
Inge Karlsen jobber med renovering

Det har vært behov for oppgradering av lokalene til Havbruksstasjonen etter 30 års hardt bruk. Nå er noen av lokalene blitt mer moderne med lysstyring og bruksområdene har blitt endret for å imøtekomme dagens behov for drift.

Alle overflater er byttet på en avdeling der så og si at alt av vegger, gulv og tak har blitt revet og bygget opp på nytt. I alle de oppgraderte rommene er det etablert 60 cm spylekant opp langs vegger, bestående av betong belagt med acryl. Alle materialer er valgt med høy korrosjonsklasse for å unngå rustdannelser.  De gamle lysarmaturene er nå byttet til Dali-styrte LED-fiskelys. Samtlige PVC-rør tilførsler og ventiler er byttet ut i forsøksrommene det gjelder. Vi har også oppgradert ventilene fra kuleventiler til membranventiler, noe som gjør det enklere å justere vannmengde inn til fiskekar.

 

Foto: Tor Ivan Karlsen
Bjørn R. Meilænder

 

Vi gleder oss over å kunne ta i bruk de renoverte arealene her på Landanlegget, sier teknisk driftsansvarlig for Landanlegget, Tor Ivan Karlsen!

Lignende saker

To nye fagarbeidere

Havbruksstasjonen ønsker å gratulere Benjamin og Magnus med bestått fagprøve

Rita Sæther, daglig leder for Havbruksstasjonen og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS).

Forsker på biodiversitet

I sommer har studenter og forskere fra Universitetet i Oslo - Naturhistorisk Museum, Universitetet i Skövde, Sverige, Universitetet i Göteborg, Sverige og Humboldt Universitet i Berlin, Tyskland, vært på Havbruksstasjonen for å kartlegge biodiversiteten i det marine algebeltet i området rundt Tromsø.