Gå til innhold

Vil du påvirke torskens fremtid? Vår nåværende avdelingsleder skal pensjonere seg og vi søker derfor etter erstatter.

  • Text: Are Homann-Danielsen
torskeyngel blir inspisert
Tove Hansen og Atle Mortensen. Foto: Lars-Åke Andersen

Torsken har vært viktig for Norge som fiskerinasjon i over tusen år. Det til tross; vi håper du er langt mer opptatt av torskens fremtid. Som avdelingsleder i Havbruksstasjonen vil du ha ansvar for drift av det nasjonale avlsprogrammet for torsk.

På Kvaløya utenfor Tromsø har vi et teknisk avansert landanlegg med høy grad av automatisering. I tillegg har vi et sjøanlegg på Ringvassøy.

Som avdelingsleder blir du en del av lederteamet hos oss. Du vil også jobbe tett med leder for avlsprogrammet som er ansatt i Nofima.  Avdelingen har i dag 10-14 svært kompetente medarbeidere; erfaring fra å lede kunnskapsmedarbeidere kommer med andre ord svært godt med. Du vil få god overlapp med nåværende leder som går av med pensjon.

Les mer og søk på stillingen her

Lignende saker

Studerer torsk og klimaendringer

Mishal Cohen som er postdoktor fra University of Western Brittany (Frankrike) deltar i prosjektet GaduSense sammen med Nofima for å finne ut hvordan livet i havet påvirkes av klimaendringer. Mishal har i sommer vært hos oss for å utføre et forsøk som sin del av prosjektet. Forsøket hennes går ut på å teste hvordan økt sjøvannstemperatur og forsuring av havet kan påvirke genuttrykk i torskens organer.