Gå til innhold

Senter for marin akvakultur søker sesongarbeidere i 100% stilling. Søknadsfrist 7. desember.

  • Text: Tove K. Hansen

Ved Havbruksstasjonen i Tromsø AS, avdeling Senter for marin akvakultur, søker vi sesongarbeidere i 100 % stilling i perioden januar til juli/august. Det er behov for 2 personer allerede i uke 1, mens resterende antall sesongarbeidere vil starte arbeidet i mars/april.

Nasjonal avlsstasjon for torsk

Arbeidsoppgavene vil være varierte og praktisk rettet mot produksjon av torsk, hvor arbeidet også omfatter produksjon av levende fôr (Artemia og rotatorier).
Vi søker personer med utdannelse innen akvakultur, gjerne med erfaring fra produksjon av marin yngel og levende fôr. Videre ønsker vi at du samarbeider og kommuniserer godt og liker å løse oppgaver i team, men også arbeide selvstendig. Er systematisk og pålitelig, og god holdning til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må trives i et hektisk arbeidsmiljø, og beherske norsk muntlig. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Arbeidssted er Senter for marin akvakultur som er lokalisert på Kraknes, Kvaløya (15 km fra Tromsø sentrum). Arbeidstidsordning er turnus med 10 dager jobb og påfølgende 4 dager fri. Lønn og tiltredelse etter avtale. Du trenger egen bil for å komme deg til/fra jobb.

Elektronisk søknad sendes via karriere.no, eller per e-mail til tove.hansen@havbruksstasjonen.no

Alle søknader behandles konfidensielt. Søknadsfrist 7. desember 2021

 

Flere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder

Lignende saker

Studerer torsk og klimaendringer

Mishal Cohen som er postdoktor fra University of Western Brittany (Frankrike) deltar i prosjektet GaduSense sammen med Nofima for å finne ut hvordan livet i havet påvirkes av klimaendringer. Mishal har i sommer vært hos oss for å utføre et forsøk som sin del av prosjektet. Forsøket hennes går ut på å teste hvordan økt sjøvannstemperatur og forsuring av havet kan påvirke genuttrykk i torskens organer.