Gå til innhold

5.-9. oktober 2020

  • Text: Heidi Ness. Foto: Tor Ivan Karlsen

Havbruksstasjonen i Tromsø har lange tradisjoner med sveising av plast til forskjellige formål. For å sikre at kvaliteten som vi leverer til en rekke forskningsprosjekter og for å hindre rømning, har vi i samarbeid med GPA Flowsystem AS gjennomført plastsveisekurs med sertifisering i henhold til NS-416. Kurset har gått over 4 dager, med en avsluttende eksamen på slutten. Det ble arrangert ute på Landanlegget til Havbruksstasjonen i Tromsø, med begrenset antall deltakere og fokus på smitteforebyggende tiltak.

Kurset gav opplæring innen sveising av plast og tok for seg materiallære, identifikasjon av plast, primær og sekundærbearbeiding av plast, sveiseteori, praktisk bruk av sveiseutstyr, retningslinjer for visuell bedømming av sveis/havarianalyse, standarder og akseptkriterier/mottakskontroll, HMS og leggeanvisninger for plastrør.

Bilde av kursdeltakere
Magnus Karlsen, Inge Karlsen, Rune Olai Nilsen, Kenneth Nilsen, Kursholder Daniel Ejdeholm , Rune Skogly Olsen, Svein Raanes.

 

Lignende saker

Resirkuleringsanlegg ved Fiskehelselaboratoriet

Ved Fiskehelselaboratoriet er det bygd 9 like og uavhengige resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg). Formålet med RAS-anleggene er å undersøke patogeners forurensningsdynamikk og desinfeksjonsstrategier.

Rita Sæther, daglig leder for Havbruksstasjonen og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS).