Gå til innhold

5.-9. oktober 2020

  • Text: Heidi Ness. Foto: Tor Ivan Karlsen

Havbruksstasjonen i Tromsø har lange tradisjoner med sveising av plast til forskjellige formål. For å sikre at kvaliteten som vi leverer til en rekke forskningsprosjekter og for å hindre rømning, har vi i samarbeid med GPA Flowsystem AS gjennomført plastsveisekurs med sertifisering i henhold til NS-416. Kurset har gått over 4 dager, med en avsluttende eksamen på slutten. Det ble arrangert ute på Landanlegget til Havbruksstasjonen i Tromsø, med begrenset antall deltakere og fokus på smitteforebyggende tiltak.

Kurset gav opplæring innen sveising av plast og tok for seg materiallære, identifikasjon av plast, primær og sekundærbearbeiding av plast, sveiseteori, praktisk bruk av sveiseutstyr, retningslinjer for visuell bedømming av sveis/havarianalyse, standarder og akseptkriterier/mottakskontroll, HMS og leggeanvisninger for plastrør.

Bilde av kursdeltakere

Magnus Karlsen, Inge Karlsen, Rune Olai Nilsen, Kenneth Nilsen, Kursholder Daniel Ejdeholm , Rune Skogly Olsen, Svein Raanes.

 

Lignende saker

Kapasitetsløft til nytte for havbruksnæringen

Endelig skal havbruksnæringen i nord få et utdannings- og forskningsanlegg der de kan lære om resirkulerende akvakultursystemer (RAS). I neste uke skal Havbruksstasjonen i Tromsø sammen med sine eiere, Nofima og UiT Norges arktiske universitet, klippe snora til et av verdens mest avanserte forskningsanlegg for landbasert fiskeoppdrett.

Praksisstudent Sebastian Sørnes Holmvik

I tre uker skal Sebastian Sørnes Holmvik, 3.-års student ved Fiskeri -og havbruksvitenskap, ved UiT Norges arktiske universitet, være på Havbruksstasjonen som praksisstudent.