Gå til innhold

Våre teknikere produserer spesielle installasjoner etter ønske.

  • Text: Sissel Kristiansen
Magnus viser frem enkle og doble rørfester. Tekniker Inge Karlsen i bakgrunnen. Foto: Sissel Kristiansen

Når nye anlegg skal settes opp trengs det av og til egne tilpassede innretninger. Våre teknikere er meget dyktige til å finne skreddersydde tekniske løsninger.

 

 

På bildene over viser tekniker Magnus Karlsen frem egenproduserte veggfester for rør. Rørene skal gå i en 90 m lang kulvert i den nye RAS-hallen. Festene består av totalt 240 deler som er sveiset sammen. Disse skal holde rør til inntak av fersk- og saltvann og avløpsrør.

Kulverten skal dekkes av tunge stålrister. For å lette arbeidet med å løfte disse har tekniker Inge laget en egen løftemekanisme, som Magnus demonstrerer på bildet under.

Løftemekanisme. Foto: Kjersti Fredheim

Det jobbes iherdig med å få hallen klar innen hele leveransen av RAS-moduler er på plass. Tekniker Joakim S. Mellem og automasjonslærling Kristian G. Lambela holder her på med å montere rørfestene i kulverten, slik at det kan legges ned rør og kulverten kan dekkes.

Tekniker Joakim og lærling Kristian. Foto: Kjersti Fredheim

Når hele leveransen er på plass sender Alpha Aqua et eget team fra Danmark som skal montere RAS-modulene. Teknisk driftsansvarlig Tor Ivan Karlsen er meget fornøyd med samarbeidet og fremdriften så langt, og sammen med avdelingsleder Kjersti Fredheim ser de fram til å få representanter fra leverandøren på besøk. Det  av leveransen som allerede har ankommet inspiseres og undersøkes. Monteringen av modulene er planlagt å ta to uker.

 

 

 

Lignende saker

Overtakelse av bygg

Mandag 16 november overtok Statsbygg bygget som skal huset resirkuleringsanlegget ved Landanlegget.

Rita Sæther, daglig leder for Havbruksstasjonen og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS).