Gå til innhold

Hjem

Unikt verktøy for forskning

På Havbruksstasjonen finner du fasiliteter og kompetanse for alle typer forsøk.

Forsøk på land

Fiskehelseforsøk

Forsøk i sjø

70-90

Årlige forsøk

350

Kar og merder

42

Arter

40

Ansatte

5000 m2

Forsøksareal

Aktuelt

Utplasseringselev Mathias Jensen

17-årige Mathias Jensen går 3. året på automasjonslinjen på Nordkjosbotn videregående skole. Dette er hans andre runde med utplassering. Han var her to uker på våren også.

Studerer torsk og klimaendringer

Mishal Cohen som er postdoktor fra University of Western Brittany (Frankrike) deltar i prosjektet GaduSense sammen med Nofima for å finne ut hvordan livet i havet påvirkes av klimaendringer. Mishal har i sommer vært hos oss for å utføre et forsøk som sin del av prosjektet. Forsøket hennes går ut på å teste hvordan økt sjøvannstemperatur og forsuring av havet kan påvirke genuttrykk i torskens organer.

Oversiktsbilde sjøanlegget

Sjøanlegg til salgs

Havbruksstasjonens sjøanlegg på Skulgambukt (lokalitetsnr. 15236) legges ut for salg i 4. kvartal 2022.